Polityka Prywatności


../wp-content/uploads/2017/06/message.png

+

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator serwisu internetowego pod adresem www. przykłada znaczną wagę do ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników. Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób zbierane dane osobowe są wykorzystywane, jak chronione i z kim dzielone. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze w granicach obowiązującego prawa.

2. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Na stronie serwisu internetowego umożliwiamy zarejestrowanie indywidualnego konta.
W trakcie rejestracji indywidualnego konta prosimy użytkowników o podanie imienia i nazwiska użytkownika oraz adresu poczty elektronicznej. Podczas rejestracji konta poprosimy również o podanie hasła, które użytkownik będzie wykorzystywał do ponownego zalogowania się na indywidualnym koncie w naszym serwisie internetowym. Po utworzeniu konta użytkownika wymagane jest uzupełnienie danych o imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby bądź miejsca zamieszkania, nr NIP, nr telefonu. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie naszego serwisu internetowego, poprosimy o podanie imienia, adresu poczty elektronicznej oraz nr telefonu.

3. CEL WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Podane dane osobowe wykorzystywane są w celu zawarcia i wykonania umowy, obsługi reklamacji, tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, zalogowania się do własnego indywidualnego konta, udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników.

4. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DANYCH

W każdym czasie umożliwiamy użytkownikom aktualizację ich danych osobowych. Wprowadzenie zmian w podanych danych możliwe jest po zalogowaniu się na indywidualnym koncie. W każdym czasie umożliwiamy użytkownikom dostęp do treści zgromadzonych danych, ich poprawę oraz aktualizację. W przypadku zmiany danych prosimy zadbać o ich uaktualnienie poprzez zalogowanie się na indywidualnym koncie i zaktualizowanie danych na stronie profilu użytkownika. Zapewniamy użytkownikom możliwość usunięcia ich danych osobowych z naszych zbiorów na ich żądanie, jak również umożliwiamy usunięcie danych osobowych w innych przypadkach, w granicach obowiązującego prawa.

5. BEZPIECZEŃSTWO GROMADZONYCH DANYCH

Dokładamy wszelkiej staranności, poprzez wprowadzanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, jak również przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą bądź zgubieniem. Wszelkie dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

6. PLIKI COOKIES

Strona serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookies tzw. ciasteczka, które powalają automatycznie rozpoznać końcowe urządzenie użytkownika przy następnej wizycie. Ciasteczka pozwalają dostosować wygląd strony do preferencji użytkowników lub zapamiętać login oraz hasło do indywidualnego konta na urządzeniu końcowym użytkownika. Ciasteczka nie gromadzą danych osobowych i można wyłączyć ich obsługę odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową.

7. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

Wykorzystujemy poniżej wskazane rodzaje plików cookies:
a) stałe pliki cookies tj. pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ich ręcznego usunięcia. Zakończenie sesji w przeglądarce lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Te pliki nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
b) sesyjne pliki cookies tj. pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Zapisane w nich informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Także i te pliki nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

8. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków: Firefox Chrome Opera Internet Explorer Safari

9. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na stronie internetowej serwisu wykorzystywane są zewnętrzne analityczne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych. Powyższe pliki pochodzą z serwisów Google Analytics oraz Google AdWords, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA. Pliki cookies pochodzące z serwisu Google Analytics stosowane są w celu gromadzenia danych związanych ze sposobem korzystania przez użytkowników ze stron serwisu internetowego. Pliki cookies z serwisu Google AdWords pozwalają dotrzeć administratorowi tego serwisu do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą witrynę i utworzyć dla nich dostosowany komunikat reklamowy. Informujemy, że użytkownicy mogą zrezygnować z reklam Google AdWords w ustawieniach reklam

10. DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest App World sp. z o.o. z siedzibą w Ślęzy (55-040), przy ul. Pszenna 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000658913, NIP: 8961558061, REGON: 366374234, kontakt@playsms.pl

W każdej chwili umożliwiamy Państwu kontakt z Administratorem danych w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © App World sp. z o.o. 2017